Osteopatia

Osteopatia, znana również jako medycyna osteopatyczna jest modelem opieki zdrowotnej nad pacjentem, który polega zawiera na diagnozowaniu i leczeniu szerokiego zakresu schorzeń mięśniowo-szkieletowych oraz wszystkich części lub organów ciała, a także bóle korzonkowe.

Badanie fizykalne określa jakość funkcjonowania wszystkich części ciała a za pomocą szerokiego wachlarza technik w terapii osteopatycznej, aby przywrócić prawidłowy mechanizm i optymalne funkcjonowanie organizmu.